Jak mogłoby wyglądać społeczeństwo bez gotówki?

Jeszcze kilka lat temu prognozy głosiły, że gotówka zniknie z rynku do 2022 roku, jednak nawet w tak wysoko rozwiniętych społeczeństwach jak Szwecja poziom spadku udziału gotówki zwolnił. Okazało się że są nisze, które jeszcze długo nie rozstaną się z gotówką formą rozliczeń.