Czym jest analiza portfelowa i jakie jest jej znaczenie?

Analiza portfelowa to podstawowe narzędzie każdej rozsądnej inwestycji. Wdrożenie odpowiednich metod analitycznych z tego zakresu jest ważne niezależnie od tego, czy inwestor jest skłonny ryzykować dla większych zysków, czy też ceni sobie przede wszystkim bezpieczeństwo. W ten sposób można opracować spójną strategię, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na podejmowane decyzje finansowe. Na czym polega analiza portfelowa i jaki jest jej cel? Dowiesz się tego, czytając dalszą część naszego wpisu.

 

Na czym polega analiza portfelowa?

W dużym skrócie analizę portfelową można opisać jako narzędzie, które służy do wyboru optymalnych akcji do portfela inwestora giełdowego, przy zapewnieniu możliwie jak największego spodziewanego zysku i jednoczesnym obniżaniu poziomu ryzyka. Działania z tego zakresu opierają się na skrupulatnych badaniach rynku, a wycena (wartość) akcji dokonywana jest na podstawie obiektywnej, a nie subiektywnej ocenie sytuacji. Dzięki temu inwestor ma szansę podjąć decyzję w oparciu o wymierne i rzetelne dane, a nie subiektywne przekonania, plotki czy pogłoski. Emocjonalne czynniki są redukowane na rzecz narzędzi analitycznych, zwanych właśnie analizą portfelową.

Nasza firma zawsze oferuje klientom bardzo skrupulatną analizę portfela inwestycyjnego, opierającą się między innymi na klasyfikacji aktywów, weryfikacji ich statusu prawnego, ocenie wypłacalności oraz ocenie możliwości zmiany. Na podstawie uzyskanych danych można w sposób klarowny opracować strategię dalszych działań, które docelowo przyniosą najlepsze korzyści inwestycyjne. Zdarza się i tak, że dogłębna analiza portfela skutkuje wnioskiem o potrzebie jego restrukturyzacji.

 

Jaki jest cel analizy portfelowej?

Nadrzędnym celem analizy portfelowej, o którym wspominaliśmy już wcześniej, jest dobór rozwiązań zapewniających możliwie jak największy spodziewany zysk przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. W praktyce jednak korzyści jest więcej. Dzięki odpowiednim metodom można precyzyjnie prześledzić zależności między stopą zwrotu a poziomem ryzyka w przeszłości oraz teraźniejszości, co z kolei ułatwi planowanie rozsądnych działań w przyszłości. Ewentualne ryzyko może zostać zmniejszone do akceptowalnego poziomu, a nawet całkowicie wyeliminowane.

Dostępne narzędzia z zakresu analizy portfelowej dają bardzo szerokie możliwości ilustrowania przedsięwziętych inwestycji. Dzięki nim można zobrazować i prześledzić różne mechanizmy wpływające na portfel inwestycyjny, określić szanse na osiągnięcie zamierzonych celów, dobrać odpowiednie składniki portfela (np. akcje), wskazać kryteria minimalizacji ryzyka czy ocenić portfel pod względem jego efektywności.

Jeśli potrzebujesz wsparcia z zakresu analizy portfela inwestycyjnego, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na twoje pytania i udzielimy ci szczegółowych informacji.