Na czym polega sprzedaż długu?

Osoba zaciągająca zobowiązanie trafi na rejestr dłużników, jeśli pomimo ponagleń będzie ociągać się ze spłatą. W ten sposób dług staje się także problemem wierzyciela, który niekiedy musi ponieść dodatkowe koszty za egzekwowanie należności.

 

Prawa związane z nabyciem długów

Zgodnie z obowiązującym prawem firmy mogą sprzedawać swoje wierzytelności. To często stosowany sposób w przypadku przedsiębiorstw, które mają problem z nierzetelnymi płatnikami. Sprzedaż długu to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot, a więc zmiana wierzyciela, która odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Wraz z wierzytelnością nabywca otrzymuje związane z nią prawa, w tym roszczenie o zaległe odsetki. W umowie powinna znaleźć się wycena kupna należności wyliczona na podstawie wywiadu gospodarczego przeprowadzonego wobec płatnika. Koszt cesji może być niewysoki szczególnie w przypadku długu z dużą szansą odzyskiwalności. 

 

pieniądze

Cały proces odbywa się bez potrzeby zgody dłużnika na przetwarzanie jego danych osobowych, jak i na przeprowadzenie transakcji. Przeważnie jednak osoba zadłużona otrzymuje informację na temat wezwania do zapłaty od nowego wierzyciela.

Opłacalność transakcji

Do sprzedaży długów najczęściej dochodzi wtedy, gdy w momencie cesji są one egzekwowane przez komornika, a więc zagrożony jest majątek dłużnika. Choć w teorii każdy dług może zostać sprzedany, firmy odkupujące szukają wierzytelności o dużych szansach spłaty. Najbardziej opłacalne są zobowiązania świeże oraz takie, które mogą być dochodzone przed sądem lub innymi organami państwowymi. Firma skupująca wierzytelności zamierza zarobić na takiej transakcji, więc musi to być oferta opłacalna. Pozyskane należności będą w niższej kwocie niż suma długów. Najlepiej, jeśli dług zabezpieczony jest hipoteką lub zastawem i nie ma wielu wierzycieli, którzy rozpoczęli egzekucję roszczeń.

Kiedy sprzedawać długi?

Sprzedaż długów to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy firma ma trudności finansowe i do utrzymania płynności potrzebuje odebrać swoje pieniądze. W ten sposób można odzyskać część finansów i jednocześnie zakończyć problemy z kontrahentami, którzy mogą okazać się całkowicie niewypłacalni. Skup długów to także świetna inwestycja dla podmiotów mogących poczekać dłużej na zwrot lub dysponują innymi zasobami, dzięki którym staje się ona rentowna. O powodzeniu sprzedaży decyduje nie tylko oferta sprzedażowa, ale środki przekazu. W naszym biurze BJOptima dysponujemy szeroką siecią kontaktów. Za jej pomocą jesteśmy w stanie skojarzyć ze sobą inwestorów o różnych potrzebach.