Jak mądrze inwestować oszczędności w czasach kryzysu?

W czasach globalnego kryzysu żadna waluta nie jest pewna i trudno przewidzieć, które kierunki będą bezpieczne dla inwestorów. Jednak historia pokazuje, że niestabilne momenty były sprzyjające osobom zorientowanym na perspektywę długoterminową. 

Globalny kryzys to sprzyjający czas na ulokowanie nadwyżek kapitałowych, o ile inwestor może poczekać kilka lat i nie liczy na szybki zysk.

Aktywa niepubliczne

Są to inwestycje niebędące przedmiotem obrotu na rynku publicznym i przeważnie nie notuje się ich na giełdzie. Mogą to być firmy nowe lub istniejące spółki wymagające dokapitalizowania. Dzięki temu przeważnie mają niższą zmienność niż ich publiczne odpowiedniki. Dają inwestorom możliwość czerpania korzyści z pomysłów inwestycyjnych w długim terminie czasu. Aktywa prywatne poprawiają dywersyfikację portfeli inwestycyjnych i oferują potencjalny zwrot kapitału. Jest to inwestycja w prawdziwy biznes i prowadzących go ludzi, którzy mają jasno określone cele. Wycena spółki nie jest wyceną giełdową, co w mniejszym stopniu uzależnia od wahań rynku i koniunktury. Co więcej, takie aktywa łatwiej jest sprzedać niż giełdowe nawet wtedy, jeśli sytuacja jest niestabilna. Dzięki odpowiednim udziałom inwestor może mieć wpływ na działania podejmowane przez Zarząd Spółki i uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Złoto

Banki centralne z całego świata obniżają stopy procentowe ze względu na łagodzenie negatywnych skutków koronawirusa, co skutkuje napływem kapitału na rynek złota. Inwestycja w złoto fizyczne z założenia nie jest długoterminowa, lecz stanowi zabezpieczenie na przyszłość. Ulokowanie części kapitału w fizyczny kruszec zapewnia odpowiednią dywersyfikację i stabilność portfela. W czasach światowego kryzysu inwestorzy pozbywają się ryzykownych aktywów i szukają bezpiecznych dróg inwestycyjnych. Cena złota nie jest skorelowana z innymi aktywami. W porównaniu do akcji, w czasach dużej niepewności pozostaje ona w miarę stała, a niekiedy nawet rośnie, dlatego jest to bardzo dobre uzupełnienie portfela. Najprostszą metodą inwestycji jest zakup monet bulionowych, które są wybijane ze złota próby 999. O zmianie ich ceny decydują notowania kruszcu. Cena złota na rynku polskim zależy od ceny kruszcu w Londynie (LBMA Gold Price) oraz kursu dolara amerykańskiego do złotówki.

Nieruchomości

Nieruchomości to trwały majątek, którego wartość nie podlega takim wahaniom jak inwestycje finansowe. Z jednej strony dają poczucie stabilności w czasie teraźniejszym, a z drugiej w przyszłości mogą być o wiele cenniejsze. Średni wzrost wartości nieruchomości wynosi 6% rocznie, jednak jest to zależne od regionu. Nieruchomości pozwalają ponadto na różne formy zarobku. Zakupione mieszkanie można przede wszystkim wynajmować długoterminowo. Zysk będzie zależał od lokalizacji, stanu wykończenia i grupy docelowej. Inne wymagania będą miały młode małżeństwa niż studenci. Niektórzy inwestorzy z premedytacją decydują się na zakup starych, zniszczonych mieszkań po to, by je wyremontować i odsprzedać z zyskiem. W takim wypadku trzeba jednak uwzględnić podatek dochodowy i dość sporą konkurencję. Inne ciekawe formy zarabiania na nieruchomościach to np. podział zakupionego lokalu na mniejsze, najem krótkoterminowy lub podnajem.