NASZE INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE

złoto w sztabkachINWESTOWANIE W ZŁOTO

Inwestycje w złoto to tzw. inwestycyjny "pewniak"?

Złoto jest bardzo dobrą inwestycją uzupełniającą portfel, ponieważ jego cena nie jest skorelowana z innymi aktywami i jest mniej podatna na ogólne wahania rynku.

Cena akcji jest uzależniona od multum czynników, w przeciwieństwie do ceny złota, która w momentach dużej niepewności pozostaje w miarę stała, a nawet zdarza się, że rośnie.

Wychodząc z założenia, że inwestycja w złoto stabilizuje nasz portfel, jest ona z założenia długoterminowa, kruszec jest naszym zabezpieczeniem na przyszłość. Dlatego chcemy go mieć fizycznie - powinniśmy inwestować więc w fizyczne sztabki złota, a nie w wirtualne udziały.
Podsumowując - naszym klientom bardzo często polecamy ulokowanie części kapitału właśnie w złocie fizycznym, żeby zapewnić odpowiednią dywersyfikację i stabilność portfela.

 

wieczne pióro dotyka kartkiWEKSLE INWESTYCYJNE

Weksel jest znanym instrumentem, najczęściej służącym jako zabezpieczenie transakcji, jednak wprowadzone w minionym roku ograniczenia dot. pozyskiwania kapitału przez firmy np. przez emisję obligacji, spowodowały, że weksle inwestycyjne są wykorzystywane de facto jako samodzielny instrument finansowy. Spółki chętnie korzystają z tego rozwiązania, gdyż nie muszą przeprowadzać skomplikowanej procedury jak w przypadku emisji akcji czy obligacji, również nie muszą wskazywać konkretnego sposobu wykorzystania pozyskanego kapitału. Istotny jest również dla nich krótki czas pozyskania kapitału

Inwestorzy natomiast obejmując takowy weksel otrzymują również deklarację wekslową, która reguluje wszystkie aspekty umowy (pożyczki) pomiędzy nimi a wystawcą weksla. Inwestor winien pamiętać, że instrument nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie jest objęty gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” ogranicza możliwość jego zbycia (nie ogranicza jednak praw wynikających z dziedziczenia). Interesujący jest również aspekt podatkowy, bowiem dochód z tego instrumentu ( w odróżnieniu od obligacji, lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych) można skompensować ze stratą z innych operacji kapitałowych np sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Reasumując, weksle inwestycyjne są interesującym instrumentem, ciekawą alternatywą do lokat bankowych czy obligacji korporacyjnych. Przed ich objęciem jednak sugerujemy poświęcić więcej uwagi na sprawdzenie wiarygodności wystawcy, lub też nabywać je od znanej nam spółki, dlatego w temacie weksli współpracujemy z wieloletnimi sprawdzonymi partnerami. Pamiętać należy również jak zawsze, że oczekując wyższej stopy zwrotu na kapitale musimy zaakceptować wyższy poziom ryzyka.

 

INWESTYCJA W NIERUCHOMOŚCINieruchomości

Często inwestycja w nieruchomości postrzegana jest przez potencjalnych Inwestorów jako “pewniak”. I dzieje się tak nie bez przyczyny - rynek nieruchomości jest jednym z bardziej stabilnych, a ulokowanie kapitału w lokalu lub kamienicy w dobrej lokalizacji jest w zasadzie gwarancją sukcesu. Dlatego właśnie początkujący inwestorzy, niezbyt skłonni do ryzyka, często decydują, że to właśnie inwestycja w nieruchomości będzie ich pierwszym przedsięwzięciem na tym polu biznesowym.

 

orbaczewska dzieło sztukiINWESTYCJA W SZTUKĘ

Inwestycja w sztukę to..
Sztuka sama w sobie!
Trzeba wiedzieć, którzy artyści są warci uwagi, jakie ceny osiągają ich dzieła, gdzie je kupić, żeby nie przepłacić..

Dobrze jest również dysponować wiedzą ekspercką pozwalającą na stwierdzenie, czy dany obraz bądź rzeźba jest oryginałem. Należy również uzbroić się w cierpliwość, jednak wiedząc, że zostanie ona szczodrze wynagrodzona. W horyzoncie kilku- lub kilkunastoletnim, inwestycja w dobrą sztukę potrafi przynieść nawet kilkuset procentową stopę zwrotu..

A w międzyczasie cieszy oko i duszę!

 

 

INWESTOWANIE W ZIEMIĘŁąka

Jeżeli inwestowanie w ziemię poprzedzimy dogłębną analizą czynników, które mogłyby w przyszłości wpłynąć na wzrost lub spadek cen w okolicy, którą się interesujemy, jest to jedna z bezpieczniejszych lokat kapitału.
Wszak ziemia jest zasobem ograniczonym, a ludzi na planecie coraz więcej - działki dobrych lokalizacjach (miasta, jeziora, tereny objęte rzetelnymi i sensownymi planami zagospodarowania, itd.) z definicji będą drożeć, ponieważ będzie coraz więcej chętnych do ich nabycia, a ich liczba jest po prostu stała.

Dlatego chętnie współpracujemy z liderami branży, dla których inwestowanie w ziemię to chleb powszedni, a jednocześnie ich pasja i źródło nieustannej radości z rozwoju biznesu. Wyszukujemy ciekawe inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach, zarządzane tylko przez doświadczone firmy, którym warto zaufać.