Jak obniżka stóp procentowych przez NBP wpływa na inwestycje?

Każda zmiana stóp procentowych, zarówno podwyżka, jak i obniżka, wpływa na gospodarkę, finanse publiczne, a także oszczędności każdego z nas. Teraz te wskaźniki są szczególnie istotne. Stopy procentowe mają obecnie bardzo niską wartość, co ma bezpośredni wpływ na inwestycje.

Stopa procentowa — jakie ma znaczenie?

Wydawać by się mogło, że stopy procentowe dotyczą wyłącznie osób, które mają zaciągnięty kredyt lub myślą o takim zobowiązaniu. Tymczasem każda, nawet najmniejsza zmiana w tym zakresie wpływa na wszelkie czynione przez nas inwestycje. Ma też swoje odzwierciedlenie w całej gospodarce, chociażby ze względu na inflację.

Stopą procentową określamy cenę pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. Od tego zależy nie tylko koszt zaciągniętych w banku zobowiązań finansowych, ale również zysk, jakiego możemy się spodziewać, lokując nasze środki w depozytach bankowych.

Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej, a więc organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim).

Obniżenie stóp procentowych a decyzje inwestycyjne

Obniżka stóp procentowych niestety skutkuje wzrostem cen, jednak dla inwestorów może być okazją do skorzystania z tańszych kredytów. Chętnie korzystają z tego osoby inwestujące w nieruchomości, gdyż w ten sposób można zaciągnąć atrakcyjny kredyt hipoteczny. Jest to jeden z czynników napędzających sprzedaż nieruchomości, których ceny sukcesywnie rosną. Co ciekawe, na wysokich stopach procentowych najwięcej zyskują posiadacze kredytów na wysoką kwotę, ponieważ im wyższa rata, tym większa oszczędność w takiej sytuacji.

Z punktu widzenia inwestorów, niskie stopy procentowe to najlepszy czas na inwestowanie, a więc zaciąganie zobowiązań w bankach czy kupowanie. Oszczędzanie pieniędzy, np. na lokatach bankowych, z inwestycyjnego punktu widzenia nie jest korzystne.