Jak rzetelnie oszacować wypłacalność firmy?

Aktywne inwestowanie wymaga dobrej znajomości rynków finansowych i kształtujących się na nich trendów, a także mechanizmów działania poszczególnych przedsiębiorstw. Dobór aktywów w postaci akcji, udziałów czy obligacji korporacyjnych, w które warto ulokować posiadany przez siebie kapitał, musi być poprzedzony wszechstronną analizą prowadzonego przez ich emitentów biznesu oraz kluczowych parametrów finansowych m.in. perspektyw uzyskania dobrej stopy zwrotu czy oceny wypłacalności firmy. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i zobaczmy, na czym się opiera.

 

Dlaczego oszacowanie wypłacalności firmy ma znaczenie?

Podjęcie decyzji o inwestycji w konkretną firmę wymaga dokładnej analizy jej sytuacji finansowej. Kluczowe znaczenie ma potencjalna zyskowność związana z jej działalnością oraz poziom wynikającego z jej specyfiki ryzyka. Jednym z elementów ograniczania niepewności będzie prawidłowe ustalenie, czy nie straci ona możliwości do regulowania swoich zobowiązań, co może być przyczyną ogłoszenia upadłości lub rozpoczęcia postępowania układowego z wierzycielami. Choć sama wypłacalność nie jest jeszcze gwarancją sukcesu, to jej sprawdzenie należy do podstawowych elementów oceny opłacalności planowanej inwestycji.

 

Na jakiej podstawie można precyzyjnie określić wypłacalność firmy?

Istnieje wiele metod pozwalających na ocenę wypłacalności firmy, jednak najpowszechniej stosowaną jest analiza wskaźnikowa. Wiąże się ona z wykorzystaniem podstawowych danych na temat prowadzonej działalności, zamieszczonych w jej dokumentach finansowych, które w przypadku spółek są w większości dostępne publicznie. Do szacowania szans na to, że przedsiębiorstwo będzie w stanie regulować swoje należności, potrzebna jest analiza płynności finansowej oraz związanych z nią wskaźników m.in. płynności bieżącej i płynności szybkiej. Równie ważne będzie sprawdzenie struktury majątku przedsiębiorstwa oraz proporcji kapitałów własnych i obcych, a także potencjał osiągania zysków, co ma szczególnie duże znaczenie w średniej i dłuższej perspektywie.